Δημοσιεύθηκε την

Ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένο σκληρό δίσκο

Μπορούμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας (φωτογραφίες, έγγραφα, αρχεία ήχου) από έναν κατεστραμμένο σκληρό σας δίσκο.
Η χρέωση είναι ανάλογη του ποσοστού επιτυχίας της διαδικασίας ανάκτησης των δεδομένών